Gorinchem

 

De stadskeur van zilveren voorwerpen gemaakt in Gorinchem was aanvankelijk het poortgebouw, dat ook in het stadswapen aanwezig is. In het midden van de 17e eeuw werd de stadskeur gewijzigd in twee gekanteelde balken in een schild met een kroon. In het begin van de 18e eeuw kwam naast bovengenoemde stadskeur met kroon een eenvoudiger teken met kroon in gebruik voor de kleine keur. In de 20-iger en 30-iger jaren werd dit een keur zonder kroon (bron: Gorcums Zilver).
Avondsmaalsbeker uit Gorcum

stadskeur: Gorcum
meesterteken: AS met een roos eronder = Adriaan van Sgravenweert
jaarletter: B = 1712
gehalte: grote keur (Hollandse leeuw)
kwaliteit: uitstekend
afmetingen: dboven = 9,8 cm, donder = 10,0 cm, h = 15,7 cm
gewicht: 311 gr
bijzonderheden: De beker is uit een stuk gedreven. De enigzins conische kelk is van boven en onder afgezet met geprofileerde lijsten. Aan de onderzijde is een standring aangebracht voorzien van horizontale knorren. Identieke bekers van Adriaan van Sgravenweert staan afgebeeld in  "Gorcums Zilver" op pagina 77.
Adriaan van Sgravenweert is geboren in 1687 als de zoon van de zilversmid Johan van Sgravenweert. Hij is werkzaam geweest in Gorcum van 1712 tot 1750.
prijs: € 1.900

Meer informatie