Leeuwarden

 

De stadskeur van zilveren voorwerpen uit de stad Leeuwarden is gebaseerd op het stadswapen van Leeuwarden: een naar links lopende leeuw.
Vroeg loddereindoosje van Tjalling Arnoldus Camp

jaarletter: niet aanwezig (het doosje is gemaakt omstreeks 1740 in Leeuwarden)
meesterteken: TC = Tjalling Arnoldus Camp
stadskeur: ontbreekt
gehalte: keur ontbreekt
kwaliteit: goed
afmetingen: d = 23 mm, h = 30 mm
bijzonderheden: kleine ronde loddereindoosjes werden geproduceerd in de periode 1700 - 1740. Ze hebben meestal een bol deksel met een scharnier aan de buitenkant ondersteund door een driehoekig klampje (bron:  "Nederlands klein Zilver" van B.W.G. Wttewaall, pag. 64).
Op de wand van her loddereindoosje zijn 3 ronde cartouches aangebracht met huwelijks- of liefdesspreuken:
Cartouche 1:
in het cartouche is een engel afgebeeld met een hond; tevens is de cartouche voorzien van de tekst: "La fidelité de conduit" (volgzaamheid).
Cartouche 2:
in dit cartouche zijn 2 engelen afgebeeld, waarbij de ene engel geld overhandigd aan de andere; tevens is de cartouche voorzien van de tekst: "L'argent fait reconcilier l'amour" (geld verzoent de liefde).
Cartouche 3:
in het derde cartouche is een engel een boom aan het omhakken; de aangebrachte tekst luidt: "Patiemmentire fréquement" (geduld is een schone zaak).
prijs: € 495

Meer informatie